Visie en doelstelling

 

Visie

Bij Plezier streven wij naar ‘pedagogische rijkdom’: een omgeving die past bij wat kinderen aan veiligheid en uitdaging nodig hebben en die aansluit op hun fantasie en wensen. 

Onze visie is daarom als volgt:

Plezier Kinderopvang Houten geeft kinderen de kans om te zijn wie ze zijn, en om te worden wie ze willen en kunnen worden.

 

Doelstelling

Plezier heeft vanuit haar visie het doel gesteld:

Het bieden van een tweede thuis aan de kinderen waar plezier maken centraal staat.

Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen, en oog te hebben voor de unieke persoonlijkheid van de ander.

Een tweede thuis betekent: een prettig onderdak, eten en drinken, veiligheid, gezelligheid en ontspanning, een opgewekte sfeer, ruimte voor positieve onderlinge contacten en persoonlijke aandacht voor de belevenissen van ieder kind; ieder kind voelt zich er welkom en gerespecteerd; in én door deze omgeving wordt het kind in zijn of haar ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund.