Onze medewerkers: Sara, Peter, Joni en Deborah.

Dit zijn de vaste pedagogisch medewerkers van Plezier. Door uitsluitend met vaste pedagogisch medewerkers te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. Hiermee ontstaat een goede basis voor ontplooiing. De aanwezigheid van bekende pedagogisch medewerkers verlaagt drempels en stimuleert het kind om allerlei ervaringen op te doen.