Je oogst wat je zaait.

Wij geloven dat als we de kinderen met respect, liefde en zonder oordeel behandelen, zij dit ook door kunnen en zullen geven aan anderen om hen heen. Positiviteit wekt positiviteit op. We richten ons op al het goede wat we elke dag mogen zien en ervaren van de kinderen.

 

Inspraak en verantwoordelijkheid

De naschoolse opvang is een leefgemeenschap voor de kinderen, waar ze vaak vele jaren achtereen komen. De kinderen hebben recht op inspraak in hun leefomgeving op Plezier. Zij worden betrokken bij de inrichting van de ruimtes, de aanschaf van speelgoed en de organisatie van activiteiten. De kinderen krijgen ook verantwoordelijkheid voor de ruimte, het materiaal, de uitvoering van activiteiten en het groepsgebeuren (opruimen, heel houden, mee helpen uitvoeren, jongere kinderen helpen, tegengaan van pesten, enzovoort). Zo leren zij verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving.

 

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers geven in de dagelijkse praktijk het goede voorbeeld aan de kinderen. Ze benaderen de kinderen positief, met liefde, en oordelen niet over hen.

Een voorbeeld: aanspreken van kinderen

We spreken nooit in termen als “je bent vervelend” of “je doet iets expres”. Het gebruiken van een “ik-boodschap” is cruciaal in een positieve omgang met kinderen. “Ik vind het vervelend als je met de lego gooit, daar is het niet voor bedoeld”. “Als je graag wilt gooien kan je met de bal gaan spelen, zullen wij samen overgooien?"

Zo ontstaan er veilige en betrouwbare relaties tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Samen beleven zij de dag van begin tot einde. Spelletjes spelen, buitenspelen, eten en drinken, bij elke stap in het dagprogramma is de pedagogisch medewerker een veilige haven voor de kinderen. 

Één van de grootste voordelen van Plezier is dat de pedagogisch medewerkers alle kinderen kennen. Niet alleen bij naam maar écht kennen; ze weten waar de interesses liggen, naar welke sportclubs ze gaan, hoe het thuis gaat, hoe het op school gaat, etc.