Oudercommissie

Plezier heeft een oudercommissie ingesteld die meedenkt en adviseert over het reilen en zeilen van de opvang.

 

Wat is het doel van een oudercommissie?

  • De oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen.

Wat doet een oudercommissie?

  • De oudercommissie vergadert eens per drie maanden over alle actuele onderwerpen die spelen rondom Plezier.

  • De oudercommissie is bevoegd mee te beslissen en te adviseren over tal van onderwerpen, hierbij kunt u denken aan: pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, voedingsaangelegenheden en de kosten van de naschoolse opvang.