Ophalen uit school

Het halen uit school markeert de overgang van school naar Plezier. Daarom alleen al is het een belangrijk moment voor kinderen. Met name voor jonge kinderen is dit erg belangrijk. Het goede verloop ervan bepaalt of het kind zich prettig voelt als hij of zij aan de middag bij Plezier begint.

Tijdens het ophalen zorgt de pedagogisch medewerker voor veiligheid en geborgenheid door de volgende punten:

- De pedagogisch medewerkers staan op een vaste verzamelplaats;

- De kinderen kunnen de pedagogisch medewerker makkelijk herkennen aan onze witte jasjes;

- Waar mogelijk praat de pedagogisch medewerker even met de leerkracht;

- De pedagogisch medewerker verwelkomt ieder kind persoonlijk;

- De (fiets)rit naar Plezier biedt een mooie gelegenheid voor individuele aandacht voor elk kind. 

Wanneer kinderen 7 jaar of ouder zijn, wordt er verwacht dat ze onder begeleiding van de pedagogisch medewerker meefietsen naar Plezier. Oudere kinderen komen uit school vaak op eigen gelegenheid naar Plezier. De leeftijd waarop is afhankelijk van de van de afstand tussen Plezier en de school, de verkeerssituaties en de capaciteit van het kind zelf.