Ontwikkeling sociale competenties

Spel en ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve, motorische en sociale vaardigheden. De inlevende pedagogisch medewerker is van wezenlijk belang zonder het initiatief bij het kind weg te halen.

De pedagogisch medewerker laat het kind vrij om ‘fouten’ te maken of een heel eigen soort spel/creatie te scheppen maar ook problemen/conflicten zelf op te laten lossen. Het kind kan op een uitdagende, creatieve, maar vooral positieve manier zijn of haar persoonlijke competenties ontwikkelen op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerker doet dit door middel van haar aanbod in activiteiten.

Er wordt bewust aandacht besteed aan de leermomenten die zich zowel gepland als spontaan voordoen. Geplande leermomenten zijn bijvoorbeeld de activiteiten die we aanbieden. De spontane momenten kunnen zijn wanneer een kind naar een pedagogisch medewerker toe komt met een probleem.

Een voorbeeld: kleuren mengen

Een kind heeft groene verf nodig, maar deze is op. Pedagogisch medewerkers kunnen van dit moment gebruik maken om kleurmenging uit te leggen omdat de kleuren blauw en geel wel voorradig zijn.