Ontwikkeling persoonlijke competentie

De kinderen worden gestimuleerd in de omgang met elkaar en hoe ze met elkaar kunnen communiceren. Het ene kind heeft wat meer stimulans nodig om voor zichzelf op te komen en een ander kind leert juist meer te delen. Pedagogisch medewerkers geven hier aandacht aan door de kinderen zoveel mogelijk hun eigen conflicten zelf op te laten lossen maar ook door ondersteuning te bieden als dit voor het kind meerwaarde heeft. De kinderen ontdekken zo zelf hoe ze problemen kunnen oplossen (in plaats van dat het voor ze wordt gedaan) wat hun sociale competenties stimuleert.

Kinderen kijken naar elkaar, reageren op elkaar, leren naast elkaar en met elkaar te spelen. De relaties met leeftijdsgenootjes worden steeds waardevoller. Pedagogisch medewerkers begeleiden de groep zodanig dat elk kind tot zijn recht komt en bewaken de groepssfeer.

Door middel van groepsactiviteiten vinden kinderen hun weg in de groep. Gezamenlijke activiteiten zijn verbindend voor een groep. Tijdens de groepsactiviteiten wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van het kind.

Een voorbeeld: omgaan met teleurstelling

Bijvoorbeeld; een tekening mislukt. Het kind baalt ervan en wordt boos.

De pedagogisch medewerker stelt het kind een keuze, “je mag boos zijn en balen maar in plaatst daarvan kan je ook opnieuw beginnen of je tekening verder afmaken. Niet alles hoeft perfect te zijn. Ik vind je tekening prachtig! Wat zullen we doen, kies jij maar..”