Klachten

Bij Plezier streven we naar een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders. Wij streven naar een open en veilige sfeer waarin deze communicatie mogelijk wordt gemaakt.

Toch kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. In dat geval vragen wij u uw ontevredenheid zo snel mogelijk bij de betrokken pedagogisch medewerker te melden. Des te eerder kan hij of zij – samen met u – tot een oplossing komen en uw ongenoegen wegnemen. 

Uw ontevredenheid over onze dienstverlening (de mondelinge uiting van ongenoegen) wordt eerst door de betrokken pedagogisch medewerker met u besproken, en zo mogelijk weggenomen. Het kan voorkomen dat u ondanks de gekozen oplossing of gedane pogingen toch een klacht bij ons in wilt dienen.

Meer informatie hierover vindt u in de ouderinformatiemap die aanwezig is op Plezier. Verder kunt u ook direct een klacht indienen en geen gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling.

Feitje: Plezier Kinderopvang Houten is al tien jaar op rij klachtenvrij!

 

De Geschillencommissie:

Ook is Plezier is aangesloten bij de Geschillencommissie. Zij behandelen klachten van ouders en oudercommissies tegen ondernemers in de Kinderopvang. Een klacht van ouders wordt behandeld door een klachtencommissie van 3 deskundigen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de inhoud wordt een commissie samengesteld.