Als uw kind naar Plezier Kinderopvang Houten komt, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunt u krijgen?

Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard. Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Bereken dan uw kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl

Regels kinderopvangtoeslag:

  • Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018? U moet de toeslag aanvragen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

  • Stopt u met werken? U heeft nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag voor het aantal uren voorafgaand aan de maand van werkeloosheid. 

  • U kunt alleen nog toeslag krijgen voor de uren die u werkt. U moet uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Vermenigvuldig de uren die u werkt met 70%.
    Bijvoorbeeld: u werkt 20 uur per week. Dat is 1040 uur per jaar (20 uur x 52 weken). Dat is 86,66 uur per maand (1040 uur gedeeld door 12 maanden). U mag dit (86,66) vermenigvuldigen met 70%. U hebt dan recht op 61 uur kinderopvangtoeslag per maand.

  • U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

  • U krijgt rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand op uw rekening gestort van de belastingdienst.
  • Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding.

Maximumuurtarief

Het maximumuurtarief is € 6,95. Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal € 6,95. U krijgt over het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl of op www.toeslagen.nl.
U kunt ook bellen met de belastingtelefoon op telefoonnummer 0800 – 0543.
Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Deze informatie is gebaseerd op informatie van de belastingdienst. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.