De GGD brengt jaarlijks een bezoek aan Plezier Kinderopvang Houten. Zij bekijkt of Plezier zich houdt aan de Wet Kinderopvang.

Er wordt gekeken naar de volgende punten:

  • of Plezier veilig en gezond is voor kinderen,

  • hoe Plezier ingericht is,

  • hoeveel beroepskrachten er zijn,

  • hoe groot de groep kinderen is,

  • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is,

  • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden,

  • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.

 

Ook wordt de informatie aan en de inspraak van ouders in het onderzoek meegenomen.

Inspectiebezoeken zijn meestal onaangekondigd, maar kunnen ook aangekondigd plaatsvinden.

Openbaar maken van rapportages
De GGD schrijft een rapportage over de inspectie van Plezier. Binnen drie weken na de vaststelling van het rapport moet het rapport volgens de Wet Kinderopvang openbaar gemaakt worden. De GGD doet dit door de rapportages op de website te plaatsen.

De rapportages geven een momentopname weer en blijven op de website staan totdat een nieuwe rapportage is geschreven.

Rapport inspectie december 2017

Rapport inspectie december 2016