Emotionele veiligheid

Het opbouwen van het contact tussen kinderen en pedagogisch medewerkers is van groot belang. Het kind moet de pedagogisch medewerker leren kennen als volwassene die het kan vertrouwen, die aandacht aan hem/haar geeft, die liefdevol en zorgzaam is en interesse in het kind heeft.

In het handelen sluit de pedagogisch medewerker aan bij de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind. Het belangrijkste uitgangspunt in de communicatie tussen een pedagogisch medewerker en het kind is, dat er sprake is van acceptatie.

We streven naar een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen.

Door elke dag met vaste pedagogisch medewerkers te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. Hiermee ontstaat een goede basis voor ontplooiing. De aanwezigheid van bekende pedagogisch medewerkers verlaagt drempels en stimuleert het kind allerlei ervaringen op te doen.

Vanuit de veilige basis kunnen ze initiatieven ontplooien, naar vermogen inbreng hebben en met eigen mogelijkheden experimenteren. Plezier hecht veel waarde aan een klimaat van saamhorigheid in de groep waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft zichzelf te zijn. In de onderlinge contacten wordt er verwacht dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Wij streven naar een huiselijke, ongedwongen open sfeer. Het is belangrijk dat kinderen in contact staan met leeftijdsgenootjes zodat ze de mogelijkheid hebben om deze banden op te bouwen en te onderhouden.